Elektromagnetyczne

Elektromagnetyczne

Przepływomierze Elektromagnetyczne dla cieczy, także cieczy zanieczyszczonych