Konsystencja

Konsystencja

Pomiary Fizykochemiczne - mierniki i analizatory konsystencji, jasności, zawartości całkowitej ligniny, zawartości popiołu itp.