O firmie

Szanowni Państwo
     Mamy przyjemność przybliżyć Państwu wizerunek firmy NEGELAP-Automatyka Systems, Przedstawicielstwa Techniczno-Handlowego oraz Autoryzowanego Dystrybutora kilkudziesięciu firm krajowych i zachodnich producentów elementów Automatyki Przemysłowej, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Osprzętu Elektrycznego.
 
 
        Zajmujemy się doborem, dostawą urządzeń Automatyki Przemysłowej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz opracowywaniem przez naszych specjalistów szeregu rozwiązań dla wielu dziedzin przemysłu. Naszymi głównymi odbiorcami są m.in. Energetyka, Ciepłownictwo, Przemysł Chemiczny i Petrochemiczny, Hutnictwo i Odlewnictwo, Gospodarka Wodno-Ściekowa, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Cementownie i Zakłady Wapiennicze, Przemysł Elektromaszynowy, Przemysł Spożywczy, Farmaceutyczny, Biotechnologia, Uczelnie Wyższe, Laboratoria i wiele innych.
 
 
     Kierunek, w którym przebiegają nasze wysiłki musi być stale modyfikowany, kontrolowany, aktualizowany oraz dostosowywany do stale zmieniających się warunków wymagań przemysłu, użytkowników itp.
 
 
     Bezwarunkowym atutem naszej firmy jest polityka dostrzegania potrzeby zmian i umiejętności ciągłego rozwoju, co objawia się m.in. w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych w firmie fachowców, aktywnym wdrażaniu najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z pomiarami i automatyką oraz jakości świadczonych usług.
 
 
     Niezmienne dążenie do spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów poprzez nowatorstwo rozwiązań technicznych i koncentrację na jakości urządzeń przez nas dostarczanych objawia się w rozwijaniu technologicznie szeregu aplikacji, poprzez dostawę najwyższej jakości urządzeń Automatyki Przemysłowej i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej.
 
 
     Urządzenia przez nas oferowane spełniają najwyższe wymagania naszych klientów poprzez stosowanie rozwiązań o najnowszych technologiach. W zależności od warunków otoczenia i/lub procesu, szereg urządzeń występuje w wersji standardowej, przeciwwybuchowej lub przystosowanej do pracy w wysokiej temperaturze, dużym zawilgoceniu, zapyleniu lub środowisku agresywnym.
 
 
     Możemy się podjąć wszelkich zadań związanych z kompleksową dostawą realizacji pomiarów i automatyki przemysłowej - od najprostszych dotyczących klasycznego pomiaru i regulacji jednego parametru - do najbardziej złożonych i rozbudowanych.
 
 
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty naszej firmy, mając nadzieję że współpraca z Państwem przyniesie wzajemne korzyści.

Grafika_stopka