Przepływomierze

Przepływomierze

Przepływomierze dla gazów, cieczy, pary. Mierniki i regulatory przepływu, rotametry oraz przyrządy dodatkowe.