Kategorie

Producenci

Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową m.in. szeroką gamą przyrządów pomiarowych, nowościami produktowymi oraz aktualnymi promocjami.

Oferujemy szeroką gamę przyrządów pomiarowych w wersji standardowej, do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) oraz dostosowanych do szczególnych wymagań użytkowników.


Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie techniczne, włącznie z możliwością montażu i/lub uruchomienia przyrządów na obiekcie.
Wybierz język:

VP - przepływomierz Vortex dla cieczy, gazów i pary, przyłącza międzykołnierzowe, wielkości od DN20 do DN150

Opis

Przepływomierze serii VP są precyzyjnymi przepływomierzami wirowymi typu Vortex przeznaczonymi do pomiaru przepływu cieczy, gazów i pary w aplikacjach przemysłowych itp. Charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością pomiaru, wielkościami DN20 do DN150, przyłączami międzykołnierzowymi; wykonaniem kompaktowym lub rozdzielnym, elektroniką SmartTX lub MassTX (dla przepływu masowego) z opcją kompensacji od temperatury i/lub ciśnienia oraz wykonaniem czujnika w wersji standardowej lub wysokotemperaturowej.


- zakres pomiarowy: zależnie od średnicy i medium
- sygnał wyjściowy: 4...20mA i/lub impulsowy
- napięcie zasilania: 230VAC lub 24VDC
- dokładność: 0,5% FS
- temperatura procesu: -120...+235°C (LT), -120...345°C (HT)
- ciśnienie procesu: max. 69bar
- materia korpusu: stal kwasoodporna SS316L
- przyłącze procesowe: konierzowe, DN20...DN150
- wyświetlacz: 2 linie x 16 znaków, alfanumeryczny, LCD
- stopień ochrony: IP66 / NEMA 4X

Opcjonalnie: wersja wysokotemperaturowa, wersja rozdzielna, przelicznik przepływu i energii cieplnej pary itp.


Ważne cechy naszych przepływomierzy:
- brak konserwacji i dodatkowych czynności obsługowych
- wysoka odporność na ciężkie warunki procesowe, także bardzo zabrudzone media
- korpus wykonany mechanicznie z jednego kawałka stali - brak przecieków
- brak jakichkolwiek uszczelnień lub o-ringów - brak przecieków
- podwójne czujniki pomiarowe dla wyższej dokładności, powtarzalności i stabilności pomiaru
- brak jakichkolwiek ruchomych elementów
- brak styczności czujników z medium dla dłuższej żywotności

W/w cechy proponowanych przez nas przepływomierzy gwarantują długotrwałą, bezawaryjną pracę przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów pomiaru (dokładność, stabilność, powtarzalność). Pewne cechy przepływomierzy (brak kontaktu czujników z mierzonym medium, brak elementów ruchomych itp.) gwarantują dokładny pomiar trudnych mediów m.in. gazu koksowniczego, gazów z trudnymi zabrudzeniami (np. smolistymi) itp.